Magdalena Gomułka na Forum Politycznym Wysokiego Szczebla ONZ

Od 11 do 20 lipca 2023 odbywa się Forum Polityczne Wysokiego Szczebla ONZ na temat zrównoważonego rozwoju (High-level Political Forum on Sustainable Development), na którym gości delegacja bibliotekarzy z ramienia IFLA. W grupie składającej się z pracowników bibliotek z wszystkich regionów świata znalazła się również Polka Magdalena Gomułka z Biblioteki Śląskiej.

Hasło wydarzenia to “Zapewnić, by nikt nie został pominięty”, a cel to wymiana doświadczeń i zawiązanie partnerstw.

Ideą przyświecającą delegacji IFLA jest zaprezentowanie branży bibliotecznej jako partnerów na rzecz rozwoju oraz rozwinięcie współpracy z decydentami wyższego szczebla.

Członkowie delegacji wypowiedzieli się o swoich doświadczeniach w realizacji agendy 2030.

Więcej o forum można też przeczytać: