Biblioteki

Biblioteki publiczne pełnią ważną rolę w rozwoju edukacji, kultury i gospodarki kraju. Wykorzystując aktualne prace rządu polskiego, świat nauki i biznesu nad wdrożeniem postanowień Agendy 2030, bibliotekarze promują dokument ONZ w kontaktach z przedstawicielami władz samorządowych, instytucjami i mieszkańcami oraz przedstawiają sposoby realizacji wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju przez książnice.

Poprzez dostęp do informacji, przyjazną przestrzeń, kwalifikacje pracowników oraz bogatą ofertę skierowaną do czytelników biblioteki mogą stać się partnerami do wspólnego działania i wspierania zrównoważonego rozwoju w sektorze gospodarczym i społecznym kraju oraz regionu.

>> KLIKNIJ<<

Biblioteki mogą promować Cele Zrównoważonego Rozwoju poprzez:

  • realizację z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i szkołami w regionie wspólnych działań promujących Cele Zrównoważonego Rozwoju;
  • zamieszczanie informacji o promowaniu Celów przez biblioteki publiczne na stronach internetowych;
  • podkreślanie w materiałach promocyjnych znaczenie konkretnych Celów Zrównoważonego Rozwoju i publikowaniu ich ikon;
  • dzielenie się dobrymi praktykami i relacjami z wydarzeń upowszechniających Cele Zrównoważonego Rozwoju;
  • rozpowszechnianiu ulotki Biblioteki na rzecz Agendy 2030 ONZ wśród czytelników.