Webinarium IFLA dla bibliotekarzy

Sekcja stowarzyszeń bibliotekarskich MLAS IFLA organizuje webinarium dla bibliotekarzy i członków stowarzyszeń bibliotekarskich Sustainable Development Goals and Library Associations: Europe Regional Division (Cele Zrównoważonego Rozwoju i Stowarzyszenia Bibliotek: Oddział Europejski)

Tematem webinarium jest działaność organizacji zawodowych na rzecz bibliotekarzy w zakresie edukacji i popularyzacji działań realizujących cele zrównoważonego rozwoju.

Szczegóły webinarium

Webinarium odbędzie się 11 lipca 2023 w godz. 14:30-16:00 na Zoomie.

Rejestracja online na stronie IFLA.