Informacje o polskich bibliotekach w polskim raporcie VNR o celach rozwoju

Miło nam podzielić się z Państwem informacją, że w wyniku działań rzeczniczych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich opis działań bibliotek opisujący realizację celów rozwoju został ujęty w raporcie VNR.

Raport VNR (Voluntary National Review) jest jednym z najważniejszych dokumentów przedstawiającym pracę nad celami rozwoju przez dany kraj. Wygłaszany jest podczas obrad Forum Politycznego Wysokiego Szczebla w lipcu w Nowym Jorku (High Level Political Forum) i przedstawia rezultaty podjętych działań w ostatnich latach.

W tym roku Polska zaprezentuje raport po raz drugi (pierwszy został przygotowany w 2018 r.). Został napisany w j. angielskim i udostępniony w wolnym dostępnie. Zawiera przekrój najważniejszych obszarów oddziaływania Agendy 2030 w Polsce – od kontekstu wdrożenia celów oraz wskaźniki i dane gospodarcze czy społeczne po wnioski z realizacji projektów.

W opisie bibliotek publicznych podkreślono, że  odgrywają one ważną rolę w kontekście edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i rozwoju kulturalnego. Bibliotekarze promują dokument ONZ w swoich kontaktach z przedstawicielami samorządów, instytucjami i mieszkańcami. W raporcie zostały podkreślone działania bibliotek dla uchodźców z Ukrainy – pomoc w wypełnianiu dokumentów urzędowych, nauce języka polskiego, dostępie do książek w j. ukraińskim i integracji społecznej. Przywołano rezultaty działań projektów Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutu Książki.

Obecność zapisów o bibliotekach w raporcie VNR jest bardzo ważna w kontekście kształtowania świadomości polityków i decydentów. Takie raporty są obowiązkową lekturą dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację agendy – instytucje, organizacje pozarządowe oraz osoby opracowujące granty. Uzmysławia im, że biblioteki pełnią ważną rolę w edukacji i mogą być istotnym partnerem w realizacji celów.

Pełny raport znajduje się tutaj: VNR 2023 Poland Report.pdf (un.org)

Opis działań bibliotek ujęto na str. 50, 52-53.