Wyniki sondażu na temat znajomości celów zrównoważonego rozwoju

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich realizowało w maju 2023 roku badanie sondażowe dotyczące znajomości Celów Zrównoważonego Rozwoju (CZR) Agenda 2030 wśród bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek.

Ankieta online była dostępna na portalu, w mediach społecznościowych oraz udostępniona Oddziałom i Okręgom SBP w całym kraju. W badaniu wzięło udział 578 respondentów:

  • 66,7% badanych (386 osób) to przedstawiciele bibliotek publicznych,
  • 15,7% (90) szkolnych,
  • 11,8% (68) naukowych
  • 2,4% (14) pedagogicznych,
  • 3,4% (20) respondentów to przedstawiciele innych bibliotek.

Badania opracowała Aldona Zawałkiewicz we współpracy z dr Barbarą Budyńską. Wyniki mają posłużyć Stowarzyszeniu do wytyczenia obszarów realizacji celów zrównoważonego rozwoju we współpracy z bibliotekami.

Wyniki badania sondażowego (PDF – 308 KB)