Act Now? Czyli jak działają biblioteki w Europie – relacja z webinarium MLAS IFLA

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich brało udział w webinarium Sustainable Development Goals and Library Associations: Europe Regional Division (Cele Zrównoważonego Rozwoju i Stowarzyszenia Bibliotek: Oddział Europejski) zorganizowanym przez w Management of Library Associations Section IFLA (MLAS).

Tematem webinarium była działalność organizacji zawodowych na rzecz bibliotekarzy w zakresie edukacji i popularyzacji działań realizujących cele zrównoważonego rozwoju. Jadną z osób zaangażowanych w organizację spotkania była Magdalena Gomułka, reprezentująca New Professionals Special Interest Group działającą w IFLA. Instruktorka Biblioteki Śląskiej oraz Przewodnicząca Śląskiego Okręgu SBP przeprowadziła ankietę wśród uczestników.

Act Now! Czyli wezwanie z ONZ

Podczas webinarium mogliśmy zapoznać się z doświadczeniami bibliotekarzy z Irlandii, Niemiec, Hiszpanii czy Rumunii oraz działaniami, które realizuje United Nations Regional Information Centre for Western Europe (Regionalne Centrum Informacji ONZ dla Europy Zachodniej).

Sherri Aldis, szefowa Centrum, opowiedziała m.in. o kampanii Act Now na rzecz propagowania indywidualnych działań w zakresie zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju. W ramach kampanii powstała aplikacja #ActNow do rejestrowania swoich działań oraz materiały graficzno-informacyjne do powszechnego wykorzystania.

Można je pobrać ze strony internetowej kampanii: Act Now

Czy Irlandia jest nadal zieloną wyspą?

Kolejni prelegenci prezentowali projekty realizowane w ich rodzimych krajach.

Dr Stuart Hamilton z Irlandii, przewodniczący Europe Regional Division (Europejskiego Oddziału IFLA), opowiedział o obecności irlandzkich bibliotek w raporcie “Voluntary National Review – Sustainable Development Goal”, które w szczególności realizują cele wiązane ze zrównoważoną żywnością (Cel 2), zdrowiem i dobrym samopoczuciem (Cel 3), umiejętnością czytania, pisania i edukacją (Cel 4), wzmocnieniem kobiet i dziewcząt (Cel 5), zmianami klimatu (Cel 13) oraz dostępem społeczeństwa do informacji (Cel 16).

Wszystkie raporty, w tym polski można znaleźć poprzez stronę: hlpf.un.org

Stuart Hamilton zapowiedział również, że wkrótce zostanie opublikowana nowa krajowa strategia dla bibliotek publicznych na lata 2023-2027, w której znajdą swoje miejsce cele zrównoważonego rozwoju.

Hiszpanie zbierają dane

Alicia Sellés Carot z Hiszpanii, prezes FESABID, również wspominała o raportach – pierwszym oraz drugim raporcie europejskim na temat celow zrównoważonego rozwoju i bibliotekach opublikowanym przez EBLIDA:

Hiszpanka mówiła również o bazie, która ma być źródłem wiedzy i informacji o projektach bibliotecznych realizujacych cele zrównoważonego rozwoju. Baza E-Panema jest w trakcie tworzenia.

Od drobnych działań po współpracę z niemieckimi władzami

Jacqueline Breidlid z Niemieckiego Stowarzyszenia Bibliotek (German Library Association) omawiała konkretne działania niemieckich bibliotek realizujące cele zrównoważonego rozwoju.

Znalazły się wśród nich warsztaty z recyklingu, rozdawnictwo nasion, wystawy edukacyjne, punkty naprawy różnych przedmiotów codziennego użytku.

W 2019 roku w Hameln zrodził się pomysł przeprojektowania pomieszczenia w bibliotece miejskiej na miejsce spotkań i wymiany poglądów na „zielone” tematy. Narodziło się “Zielone Laboratorium. O koncepcji i realizacji można poczytać tutaj (niem.). W bibliotece w Manheim do transportu książek pomiędzy jednostkami używa się elektrycznego samochodu.

Poza tym niemieckie stowarzyszenie stworzyło stronę, na której biblioteki mogą zamieszczać informacje o swoich aktywnościach realizujących cele Agendy 2030: www.biblio2030.de.

Stowarzyszenie organizuje również seminaria dla bibliotekarzy z wszystkich landów oraz spotkania z politykami dążącymi do realizacji celów.

Mała, wiejska biblioteka z Rumunii przykładem wcielenia zrównoważonych rozwiązań w życie

Dr Claudia Serbanuta, członkini Rumuńskiego Stowarzyszenia Bibliotek Publicznych i Bibliotekarzy ANBPR, opowiedział o projektach realizowanych w Rumunii i Mołdawii.

W 2018 roku zorganizowano szkolenie w Kiszyniowie dla przeszło 100 bibliotekarzy. Jego celem było opracowanie strategii realizacji celów zrównoważonego rozwoju dla swoich bibliotek.

Przykładem biblioteki, która ją wdrożyła, jest mała wiejska biblioteka publiczna w Sirnie w Rumunii. W 2019 roku uczestniczyła w wystawie “Najlepsze zielone biblioteki na świecie” w Zagrzebiu oraz na kongresie IFLA w Atenach. Zdobyła grant w ramach programu Erasmus + Edukacja dorosłych na projekt “Green Library for the Sustainable Community.

Zachęcamy do obejrzenia webinarium poświęconego działalności tej biblioteki, która jako pierwsza w Rumunii biblioteka oraz pierwszy budynek w swojej miejscowości posiada na dachu budynku panele fotowoltaiczne.

IFLA ENSULIB Webinar Series: Șirna Public Library from Romania


Szczegóły webinarium

Webinarium odbyło się 11 lipca 2023 roku.

Informacje o wydarzeniu na stronie IFLA.