Seminarium “Cele Zrównoważonego Rozwoju Agenda 2030” – relacja i nagranie

20 kwietnia 2023 roku odbyło się zorganizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich bezpłatne seminarium „Cele Zrównoważonego Rozwoju Agenda 2030”.

Seminarium prowadziła dr Barbara Budyńska, przewodnicząca SBP.

Program

Uczestnicy wysłuchali następujących referatów:

Biblioteki wobec Celów Zrównoważonego Rozwoju – założenia i realizacje / dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska (Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu),

Cele Zrównoważonego Rozwoju – mapa drogowa dla działań na rzecz klimatu różnych interesariuszy / Małgorzata Greszta (CSR Consulting),

Biblioteki dla klimatu. Biblioteka jako miejsce pozaformalnej edukacji klimatycznej i aktywizacji mieszkańców do działań na rzecz środowiska / Marta Piechocka (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego),

Innowacyjne działania stowarzyszeń bibliotekarskich na rzecz celów zrównoważonego rozwoju / Magdalena Gomułka (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich),

MBP w Czechowicach-Dziedzicach – nowoczesne centrum współpracy i działań / Ewa Kmiecik-Wronowicz (Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach),

Cel 11 Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, czyli Zrównoważone miasto i społeczność jako marzenie i misja świadomego burmistrza / Marta Majewska  (Burmistrz Hrubieszowa)

Zachęcamy do obejrzenia zapisu seminarium:

Z powodów technicznych nie zostało utrwalone wystąpienie prof. Małgorzaty Fedorowicz-Kruszewskiej z Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu.  Proponujemy zapoznanie się z prezentacją wystąpienia:

Biblioteki wobec Celów Zrównoważonego Rozwoju – założenia i realizacje (pdf – 958 KB)

Wypełnij ankietę

Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej kampanii Agenda 2030 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Analiza Państwa odpowiedzi pomoże Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich na określenie obszarów realizacji celów rozwoju we współpracy z bibliotekami.

Na Państwa odpowiedzi czekamy do 19 maja 2023 r.

Dziękujemy.

Ankieta online

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem SBP (biuro@sbp.pl) lub z Magdaleną Gomułką: (magdalena.gomulka@bs.katowice.pl).