Seminarium “Cele Zrównoważonego Rozwoju Agenda 2030”

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na bezpłatne seminarium.

Nawiązuje ono do zagadnień Celów Zrównoważonego Rozwoju Agenda 2030, wiedzy i świadomości społecznej dotyczącej przesłania założeń Kampanii, aktywności bibliotek oraz ich współpracy z   instytucjami, organizacjami pozarządowymi w zakresie działań proekologicznych i upowszechniających wiedzę w tym zakresie.

Seminarium w formule online odbędzie się 20 kwietnia 2023 roku w godzinach 11.00-13.20.

W trakcie seminarium omawiane będą:

  • wybrane Cele Zrównoważonego Rozwoju Agenda 2030,
  • działania SBP i IFLA,
  • działania i doświadczenia organizacji pozarządowych (FRSI i CSR Consulting),
  • przykłady  dobrych praktyk bibliotecznych,
  • współpraca samorządu z bibliotekam.

Program seminarium

Warunki udziału

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Obowiązują zapisy przez:

Formularz rejestracyjny