Aktualności

Act Now? Czyli jak działają biblioteki w Europie – relacja z webinarium MLAS IFLA

Act Now? Czyli jak działają biblioteki w Europie – relacja z webinarium MLAS IFLA

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich brało udział w webinarium Sustainable Development Goals and Library Associations: Europe Regional Division (Cele Zrównoważonego Rozwoju i Stowarzyszenia Bibliotek: Oddział Europejski) zorganizowanym przez w Management of Library Associations Section IFLA (MLAS). Tematem webinarium była działalność organizacji zawodowych na rzecz bibliotekarzy w zakresie edukacji i popularyzacji działań realizujących cele zrównoważonego rozwoju. Jadną zWięcej oAct Now? Czyli jak działają biblioteki w Europie – relacja z webinarium MLAS IFLA[…]