Aktualności

Magdalena Gomułka na Forum Politycznym Wysokiego Szczebla ONZ

Magdalena Gomułka na Forum Politycznym Wysokiego Szczebla ONZ

Od 11 do 20 lipca 2023 odbywa się Forum Polityczne Wysokiego Szczebla ONZ na temat zrównoważonego rozwoju (High-level Political Forum on Sustainable Development), na którym gości delegacja bibliotekarzy z ramienia IFLA. W grupie składającej się z pracowników bibliotek z wszystkich regionów świata znalazła się również Polka Magdalena Gomułka z Biblioteki Śląskiej. Hasło wydarzenia to “Zapewnić,Więcej oMagdalena Gomułka na Forum Politycznym Wysokiego Szczebla ONZ[…]